Điều chỉnh phí vào tại bảo tàng dân tộc học

Thông tư số 226/2012 / TT-BTC ngày 2012/12/27 của Bộ Tài chính, ngày 2013/02/15, phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học (áp dụng thống nhất cho khách du lịch Việt Nam và người nước ngoài) được điều chỉnh tăng so với các quy định hiện hành.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam điều chỉnh phí tham quan

Theo đó, lệ phí tuyển sinh Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho người lớn là 40.000 đồng / người / lượt, thay vì 25.000 đồng / lượt / người được áp dụng. Ngoài lệ phí cho người lớn, cho sinh viên, lệ phí 15.000 đồng / người / chuyến đi thay vì $ 5.000 đồng / lượt / người. Đối với học sinh, trẻ em đã tăng từ 3.000 chi phí hợp đồng / lần / người lên 10.000 đồng / người / chuyến.

bao(11)

Một số đối tượng nhận được một khoản phí 50% của Bảo tàng bao gồm: Những người già, người khuyết tật nặng, người hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 của Quyết định 170/2003 / QĐ-TTg.

Tour du lịch

Bộ Tài chính nói rằng không có chi phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong 2 tình huống: Trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật nói riêng.

Thông tư 226/2012 / TT-BTC ngày 2013/02/15 được áp dụng từ, thay thế Quyết định số 104/2007 / QĐ-BTC ngày 18/12/2007 /.

Xem thêm: Đại lý vé máy bay

Leave a Reply