Ngôi làng nhà không cửa, két không khóa ở Ấn Độ

Trong làng Shani Shingnapur, không chỉ nhà ở, trường học, ngân hàng không lắp cửa, nhưng tiền, vàng, đồ trang sức và được lưu trữ trong hộp mà không cần khóa.
<span tit